X
تبلیغات
زولا


 
 

ایران همیشه خاک من
با توجه به حذف شدن تاریخ کشورمان در کتاب درسی کسی از پادشاهان نامدار این خبری ندارد و کم کم به فراموشی می پیوندند ما باید از این حالت جلوگیری کنیم ایرانی باید بداند خواهشمندیم به اشتراک بگذارید ...

نام پادشاهان بزرگ هخامنشی به ترتیب حکومت :


1- هخامنش (شاه انشان ، همان سرزمین پارس که شامل بخشی از استان فارس وامروزی میشود).

2- چیش پش یکم (شاه پارس)
3- کمبوجیه یکم (شاه پارس)
4- کورش یکم (شاه پارس)
5- چیش پش دوم (شاه پارس)
6- کورش دوم (شاه پارس)
7- کمبوجیه دوم(شاه پارس و پدرِ کورش بزرگ)
8- کورش سوم (شاهنشاه کورش بزرگ بنیانگذار امپراطوری ایران و سلسله ی هخامنشیان)
9- کمبوجیه سوم (فاتح مصر)
10- گئومات مُغ (یا بردیای دروغین که بعد از شنیدن خبر فوت کمبوجیه به هنگام بازگشت از مصر به نام بردیا که برادر کمبوجیه بود ‌سلطنت را غصب کرد و بعد از مدت کوتاهی داریوش بزرگ که از خاندان هخامنشی بود سلطنت را از وی پس گرفت )
11- داریوش بزرگ (داریوش یکم که به اعتقاد بسیاری از محققین و اندیشمندان بزرگترین و پرقدرتترین و باهوشترین پادشاه تاریخ ایران است )
12- خشایار شا (فاتح آتن)
13- اردشیر یکم ( ملقب به دراز دست )
14- خشایار شاه دوم
15- سغدیانوس
16- داریوش دوم
17- اردشیر دوم
18- اردشیر سوم
19- ارشک هخامنشی (فرزند اردشیر سوم بود که پس از کشته شدن پدر به دست باگواس خواجه به سلطنت رسید و چون در صدد برآمد تا خود را از سلطه ی خواجه برهاند او نیز به دست باگواس خواجه به قتل رسید . باگواس خواجه نیز بدست داریوش سوم به قتل رسید )
20- داریوش سوم (آخرین پادشاه پرقدرتترین سلسله ی تاریخ جهان )
تاریخ : جمعه 5 تیر 1394 | 11:27 | نویسنده : امیرمن | نظرات (0)