X
تبلیغات
زولا

 گوشه ای از عادات سکاها که توسط داریوش بزرگ فرمانبردارشدند.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
هرودوت گوید:سکایی خون اولین دشمنی را که میکشد میآشامد وسرهای مقتولین رابرای پادشاه می بردزیرا شیوه کار اینست که تا سر دشمن رانیاورد سهمی از غنایم به وی نمیدهند.پوست مقتولین را میکنند وبعد مانند دستمال وبجای آن استفاده میکنند.بعضیها از این پوستها لباس ترتیب می دهند.از سر دشمنی که خیلی موردنفرت است کاسه ای درست می کنند .سکاهای ثروتمند این کاسه ها راطلا میگیرند وموقعی که میهمانی به خانه آنها آمد تمام این کاسه ها را به او نشان میدهند ومیگویند که این کاسه سرفلان دشمن است که شکست خورده وهرچه تعداد کاسه های سر بیشتر باشد افتخارشان بیشتر است.دراین کاسه ها کسی میتواند شراب بنوشد که دشمنی را کشته باشد واگر نکشته باشد گوشه ای غمگین مینشیند.هرکس که دشمنان زیادی کشته باشد بطور همزمان از دو کاسه مینوشد.اگر پادشاه سکاها مریض شد فالگیرها را می اورند وفالگیر میگوید که تقصیر فلانی است که به خانه پادشاه قسم دروغ خورده وطرف را محاکمه میکنند.اگر متهم انکار کرد تعداد فالگیرها را دوبرابر میکنند واگر آنها هم متهم را مقصر تشخیص دادند طرف را اعدام سربریدن میکنند ومالش را هم به فالگیرها میدهند.اگر فالگیرهای دومی متهم رابی گناه تشخیص دهند فالگیرهای اولی به اعدام محکوم میشوند واعدام آنها به این صورت است که:
خاروخاشاک زیادی جمع کرده ودرارابه قرار میدهند وارابه را به گاو میبندند وفالگیر بیچاره را دست وکت بسته بر خاشاک قرار میدهند وآنرا آتش زده گاوها را میرانند تا فالگیر وگاو در اتش بسوزند .
این بود عادات وحشیانه سکاها هنگامی که داریوش مزداپرست قصد نجات آنها از این بربریت داشت


تاریخ : سه‌شنبه 12 اسفند 1393 | 00:10 | نویسنده : امیرمن | نظرات (0)